Felles byløft

Næringsforeningsleder Trine Rimer og flere næringsaktører vil i aller høyeste grad være med å videreutvikle byens identitet og kvalitet.

Vil i aller høyeste grad bidra


Publisert 06.06.18


– Administrasjon og politikere har gjentatte ganger trukket fram at utvikling av Mo i Rana sentrum er satt på vent fordi privat næringsliv ikke vil bidra med kapital. Det er direkte feil.

– Ranaregionen Næringsforening og en rekke private aktører har vært positive til et felles dugnadsløft for Havmannaksen og Jernbaneparken, og har gitt gjentatte tilbakemeldinger til kommunen om at vi ikke kjenner oss igjen i kommunens budskap om det motsatte. Nå håper vi å klargjøre våre standpunkt klart og tydelig, om at vi i aller høyeste grad vil bidra.

Dette sier leder i Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer, i en felles pressemelding som næringsforeningen, Helgeland Sparebank, Sparebankstiftelsen og Thon Eiendom har sendt ut denne uka.

Reagerer på uttalelse

Utspillet kom for første gang opp i et nyhetsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar 2017. Her starter Rana kommune med at Nord-Norges tredje største by, Mo i Rana, har satset stort for å skape et levende bysentrum. Mye har skjedd, men nå bremser kommunen den ensidig offentlige satsingen på byutvikling. De mener privat kapital også må bli med i spleiselaget for et levende sentrum. Uttalelsen har blitt gjentatt ved en rekke anledninger. Forrige uke tok også leder i MPR-utvalget, Marit Tennfjord opp saken på et møte der Nordlandsparken-prosjektet var oppe til behandling.

LES NYHESBREVET FRA KMD HER: Vil ha spleiselag for sentrum

Næringsforeningen tok opp tråden med kommuneledelsen etter nyhetsbrevet i KMD og ba om å bli trukket aktivt inn i utviklingen. De siste årene har privat næringsliv investert nærmere en milliard i indre del av sentrum. De vil naturligvis være med videre, men forventer å bli involvert i planleggingen og prioriteringene. Slik kan vi sammen utvikle en by som mennesker og investeringer vil være i.

Plan for en levende by

I strategisk næringsplan for Rana kommune, vedtatt i desember 2013, ble fem satsingsområder pekt ut. En levende by var ett av dem, som skulle sikre visjonen om at Rana kommune skulle bli en motor for vekst og utvikling.

– Det har vært en rekke workshops og prosesser i forbindelse med arbeidet med strategisk næringsplan siden 2014, og det har i tillegg vært jobbet på en svært god måte fra kommunens side med Sjøfronten. Det har hele tiden ligget i kortene at neste steg på investeringssiden skulle være Jernbaneparken og nedre del av Havmannaksen, sier Trine Rimer.

– Det var derfor overraskende at planene for Havmannaksen og Jernbaneparken ble satt på vent til fordel for Nordlandsparken/Torget. Avtalen var at kommunen skulle komme med et forslag til framdrift for Jernbaneparken, men i en noe mindre skala enn de opprinnelige planene. Vi hørte ikke mer, før vi kunne lese om den nye Nordlandsparken i Rana Blad, sier Rimer.

Ønsker utvikling i sentrum

Næringslivet vil ha et levende sentrum med handel og aktivitet også i bykjernen. Her peker man på tilgangen til sentrum gjennom de ferdselsårene som finnes i dag, som  avgjørende.

– Etter omleggingen av O.T Olsens gate er det prekært å utvikle området rundt Jernbaneparken, som for øvrig er et område med svær gode solforhold. Både Helgeland Sparebank og Amfi Mo i Rana ønsker en utvikling i dette området og vil bidra med kapital for å få det realisert, fremgår det av pressemeldingen.

Industrimonument

Eierne bak Amfi Mo i Rana, Thon Eiendom AS og Kooperativen Kjøpesenter AS, har vært tydelig på at de vil bidra. Helgeland Sparebank har gjennom sin gavestiftelse bevilget 2,5 millioner til et industrimonument som er tenkt oppsatt i dette område. Allerede for et år siden satte banken ned et eget kunstutvalg med et mandat til å finne aktuelle kunstnere for å utforme et slikt industrimonument. Valg av aktuelle kunstnere finner sted i disse dager.

– Vi vil framholde det vi tidligere har sagt, nemlig at vi vil bidra med kapital, men også være med i planleggingen og prioritering av tiltakene, sier eiendomssjef i Thon Eiendom, Carsten Rimer.

Støtte til byscene

I forbindelse med planer for opprustingen av Jernbaneparken er byggingen av en byscene kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Helgeland Sparebanks største eier, Sparebankstiftelsen Helgeland, har tidligere mottatt en søknad om støtte til et slikt byscene-prosjekt.

– Det er all grunn til å tro at det vil bli en positiv behandling av en ny slik søknad i Sparebankstiftelsen, sier stiftelsens leder Øyvind Trønsdal.

Ønsker å bidra

Også administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne J. Nordgaard, signaliserer at man ønsker en sentrumsutvikling gjennom opprusting av Jernbaneparken og nedre del av Havmannaksen.

(Saken fortsetter under bildet)

Sparebank-direktør Hanne J. Nordgaard understreker at Helgeland Sparebank ønsker å bidra til utvikling av parkområdene i sentrum.

Sparebank-direktør Hanne J. Nordgaard understreker at Helgeland Sparebank ønsker å bidra til utvikling av parkområdene i sentrum.

– Helgeland Sparebank ønsker velkommen en utvikling av dette sentrale området i Helgelands største by, Mo i Rana. Utvikling av våre fire byer på Helgeland er viktig, ikke bare for byene selv, men for hele regionen. Helgeland Sparebank har flere instrumenter gjennom markedsbasert sponsing og gjennom gaver og bidrag til allmennyttige formål som kan være aktuelle å ta i bruk for å bidra til utvikling av dette området, og vi er åpne for å motta søknad om støtte til dette viktige arbeidet, sier Nordgaard.