Forkurs ingeniørstudie og realfag

UiT Norges arktiske universitet tilbyr likevel forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Mo i Rana fra høsten av. På Campus Helgeland kan du ta et ettårig studieløp som gir opptaksgrunnlag for 3-årig ingeniørutdanning. Søknadsfristen er 15. mai.


Publisert 03.03.2018


Noen i din bedrift som ønsker etterutdanning? UiT tilbyr både forkurs og ingeniørstudier i bygg og maskin for høsten 2018 ved Campus Helgeland.

For de som allerede har yrkesutdanning og praksis, er dette en fin måte å kvalifisere seg til ingeniørstudier. Det er også en mulighet for dere som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole.

Behovet for ingeniører er stort både på Helgeland og i Norge for øvrig, og kompetansen er etterspurt. Riktig utdanningstilbud og kompetanseheving blir særdeles viktig framover både for de unge som skal inn på arbeidsmarkedet og for å styrke konkurransekraften i næringslivet, sier Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening.

Hun forstår godt de sterke reaksjonen fra elever og næringsaktørere, da det i januar ble kjent at UiT valgte å sette forkurste på vent ved Campus Helgeland.

-De har utlyst forskurset både i Alta, Narvik og Bodø, og det naturlig at også Mo i Rana skal bidra til å få fram flere ingeniører og teknologer i landsdelen. Spesielt når UiT har statlig finansiering til seks forkus i Nord-Norge.

UiT har en rekke tilbud i Mo i Rana, blant annet baxhelor i vernepleie, master i public administration. Og nå jobbes UiT i samarbeid med Mo industripark for å etablere en master i informatikk fra 2019. – Det at de nå gjør et nytt forsøk på styrke fagmiljøet, og vil ansette to universitetslektorer ved Cmapus Helgeland er veldig bra, sier Rimer.

For spørsmål om forkursene, kontakt Arlene Hall – arlene.hall@uit.no Tlf .:76 96 61 33 / 924 80 416

Vuderer du en bachelor som byggingeniør eller maskiningeniør, er søknadsfristen 15. april.